13
02
03
05
15
06
16
08
09
14

TIM

 

Branimir Iveković

BRANIMIR IVEKOVIĆ

ODVJETNIK

Branimir Iveković je u pravnom poslu od 1999. godine. Od 2003. godine vodi vlastiti odvjetnički ured i fokusiran je na trgovačko pravo i pravo društava, bankarstvo i financije, nekretnine i na postupke povrata oduzete imovine.

Govori engleski i njemački jezik te poznaje osnove francuskog.

branimir.ivekovic@ivekovic.eu

 

 

Paula Kiš

PAULA KIŠ

ODVJETNICA

Paula Kiš je samostalna odvjetnica u suradnji s odvjetničkim uredom Iveković te je fokusirana na područja trgovačkog, imovinskog, upravnog i radnog prava.

Govori hrvatski i engleski jezik.

paula.kis@ivekovic.eu

 

Hrvoje Novak

HRVOJE NOVAK

ODVJETNIK

Hrvoje Novak je samostalni odvjetnik u suradnji s odvjetničkim uredom Iveković. Bavi se trgovačkim pravom, pravom bankarstva i financija, nekretnina te energetskim pravom. Posjeduje certifikat javnenabave Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.

Govori hrvatski i engleski jezik.

hrvoje.novak@ivekovic.eu

 

Sanja Filipović

SANJA FILIPOVIĆ

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Sanja Filipović je vježbenica u odvjetničkom uredu Iveković. Radi na poslovima u području građanskog, ovršnog i upravnog prava.

Govori engleski i njemački jezik.

sanja.filipovic@ivekovic.eu

 

Suzana Petrović

SUZANA PETROVIĆ

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Suzana Petrović je vježbenica u odvjetničkom uredu Iveković. Radi na poslovima trgovačkog, građanskog i ovršnog prava te prava industrijskog vlasništva.

Govori engleski i francuski te pasivno njemački jezik.

suzana.petrovic@ivekovic.eu

 

 

Anita Valjak

ANITA VALJAK

STRUČNA SURADNICA

Anita Valjak stručni je suradnik u odvjetničkom uredu Iveković te je angažirana u korespondenciji sa strankama te u pripremanju dokumentacije u parničnim i ovršnim postupcima.

Aktivno govori engleski i njemački te pasivno francuski jezik.

anita.valjak@ivekovic.eu

 

 

Morana Modrić

MORANA MODRIĆ

VODITELJICA UREDA

Morana Modić brine o organizaciji odvjetničkog ureda Iveković. Diplomirala je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Govori njemački, engleski te pasivno francuski jezik.

office@ivekovic.eu