IVEKOVIĆ ODVJETNIČKI URED
02
13
03
05
15
06
16
08
09
14

TIM

Branimir Iveković
BRANIMIR IVEKOVIĆ

ODVJETNIK

Branimir Iveković je u pravnom poslu od 1999. godine. Od 2003. godine vodi vlastiti odvjetnički ured i fokusiran je na trgovačko pravo i pravo društava, bankarstvo i financije, nekretnine i na postupke povrata oduzete imovine.
Govori engleski i njemački jezik te poznaje osnove francuskog.

branimir.ivekovic@ivekovic.eu
 

Paula Kiš
PAULA KIŠ

ODVJETNICA

Paula Kiš je samostalna odvjetnica u suradnji s odvjetničkim uredom Iveković te je fokusirana na područja trgovačkog, imovinskog, upravnog i radnog prava.
Govori engleski jezik.

paula.kis@ivekovic.eu

 

Hrvoje Novak
HRVOJE NOVAK

ODVJETNIK

Hrvoje Novak je samostalni odvjetnik u suradnji s odvjetničkim uredom Iveković. Bavi se trgovačkim pravom, pravom bankarstva i financija, nekretnina te energetskim pravom. Posjeduje certifikat javne nabave Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.
Govori engleski jezik.

hrvoje.novak@ivekovic.eu

 

Sanja Filipović

SANJA RADIĆ

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Sanja Radić je vježbenica u odvjetničkom uredu Iveković. Radi na poslovima u području građanskog, ovršnog i upravnog prava.
Govori engleski i njemački jezik.

sanja.radic@ivekovic.eu

Franka Marčina

FRANKA MARČINA

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Franka Marčina je vježbenica u odvjetničkom uredu Iveković. Radi na poslovima trgovačkog, građanskog i ovršnog prava,te prava industrijskog vlasništva.
Govori engleski,njemački i talijanski jezik.

franka.marcina@ivekovic.eu

Nena Podrug

NENA PODRUG

ODVJETNIČKA VJEŽBENICA

Nena Podrug je vježbenica u odvjetničkom uredu Iveković. Radi na poslovima građanskog i ovršnog prava. Angažirana je u korespondenciji sa strankama te u pripremanju dokumentacije u parničnim i ovršnim postupcima.
Govori engleski jezik.

nena.podrug@ivekovic.eu

Nikolina Sekušak

NIKOLINA SEKUŠAK

STRUČNA SURADNICA

Nikolina Sekušak je stručni suradnik u odvjetničkom uredu Iveković te je angažirana u korespondenciji sa strankama te u pripremanju dokumentacije u parničnim i ovršnim postupcima.
Govori engleski jezik.

nikolina.sekusak@ivekovic.eu

Tea Jončić

TEA JONČIĆ

VODITELJICA UREDA

Tea Jončić brine o organizaciji i administrativnim poslovima odvjetničkog ureda Iveković. Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.
Govori engleski i njemački.

office@ivekovic.eu