PRAVNE USLUGE

TRGOVAČKO PRAVO

 • savjetovanje, sudjelovanje u pregovorima i sastavljanje ugovora
 • ugovori o zajedničkom ulaganju (joint venture)
 • osiguranje potraživanja
 • financiranje projekata
 • pravo trgovine
 • franšize
 • pravni Due Diligence

PRAVO DRUŠTVA I M&A

 • osnivanje, organizacija i restrukturiranje trgovačkih društava
 • strukturiranje korporativnog upravljanja
 • privatizacijski projekti
 • pripajanja i spajanja
 • podjele trgovačkih društava
 • pravni Due Diligence

RADNO PRAVO

 • ugovori o radu
 • menadžerski ugovori
 • pravilnici o radu i drugi interni dokumenti
 • organizacija rada (radno vrijeme, preraspodjela radnog vremena)
 • ESOP
 • kolektivno pregovaranje i odnosi sa sindikatima i radničkim vijećima
 • radni sporovi
 • outsourcing
 • radne dozvole za strance
 • zastupanje pred inspektoratom

BANKARSTVO I FINANCIJE

 • bankarski ugovori
 • strukturiranje financijskih usluga
 • osiguranje potraživanja
 • refinanciranje
 • tržišta kapitala
 • investicijski fondovi

NEKRETNINE

 • ugovori o kupoprodaji nekretnina te upisi u zemljišne knjige
 • razvoj projekata nekretnina (trgovački centri, tvornička postrojenja, rezidencijalni i poslovni objekti)
 • zakup i najam
 • rješavanje vlasničkopravnih odnosa
 • pravni Due Diligence

IT & TELEKOMUNIKACIJE

 • IT ugovori
 • regulatorna pitanja
 • zaštita osobnih podataka
 • elektronska trgovina

STEČAJ

 • zastupanje vjerovnika u stečaju
 • predstečajni postupci
 • restrukturiranja

OSIGURANJE

 • ugovori u osiguranju
 • regulatorna pitanja
 • sporovi o osiguranju

RESTITUCIJA - POVRAT ODUZETE IMOVINE

 • zastupanje pred upravnim tijelima
 • raspodjela imovine

JAVNA NABAVA

 • savjetovanje pri sastavljanju ponuda
 • savjetovanje javnih naručitelja
 • žalbeni postupci, upravni sporovi i naknada štete

TRŽIŠNO NATJECANJE

 • koncentracije
 • zabranjeni sporazumi
 • zlouporaba vladajućeg položaja

ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA

 • savjetovanje pri sastavljanju ponuda
 • savjetovanje javnih naručitelja
 • žalbeni postupci, upravni sporovi i naknada štete

RJEŠAVANJE SPOROVA

 • zastupanje u parnicama
 • prisilna naplata dugovanja
 • arbitraža i mirenje